[x] ปิดหน้าต่างนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนา: โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เมนูหลัก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
เว็บลิ้งค์
ไทยตำบลดอทคอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

 
  
รายการ download ทั้งหมด     เพิ่ม download ใหม่
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม)( ลงวันที่ : 11/พ.ค./2566 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
2 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อกระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน 150 รีม โดยวิธีเฉพราะเจาะจง( ลงวันที่ : 11/พ.ค./2566 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
3 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ( e - biding)( ลงวันที่ : 11/พ.ค./2566 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
4 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโพธิ์ หมู่ 11 ไปบ้านหนองผือน้อย หมู่ 9( ลงวันที่ : 11/พ.ค./2566 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5 ประการ โครงการก่อสร้งระบบประปาผิดดิน แบบอัตโนมัติ ๒๐ ลบ.ม/พลังงานร่วม หมู่ ๑,๑๑( ลงวันที่ : 21/มี.ค./2566 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566( ลงวันที่ : 27/ก.พ./2566 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มกราคม 2566( ลงวันที่ : 27/ก.พ./2566 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566( ลงวันที่ : 21/ก.พ./2566 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9 ประการผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อนมอาหารเสริม (นม) ประจำเดือน มกราคม 66 /ธันวาคม 65( ลงวันที่ : 21/ก.พ./2566 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน มกราคม 2566( ลงวันที่ : 31/ม.ค./2566 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11 ทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2566( ลงวันที่ : 11/ม.ค./2566 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2565( ลงวันที่ : 11/ม.ค./2566 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565( ลงวันที่ : 11/ม.ค./2566 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
14 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธิเฉพาะเจาะจง 2565( ลงวันที่ : 21/ธ.ค./2565 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
15 เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕( ลงวันที่ : 21/ธ.ค./2565 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
16 ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านใหม่ไทรย้อย - โคกม่วง ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จ.สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( ลงวันที่ : 14/ธ.ค./2565 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะจง( ลงวันที่ : 14/ธ.ค./2565 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( ลงวันที่ : 14/ธ.ค./2565 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
19 ขอความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อโครงการสำมะโน/สำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566( ลงวันที่ : 8/ธ.ค./2565 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน (ชนิดหัวเชื้อ) สารเดลต้าเมททริน ๑ % โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( ลงวันที่ : 18/พ.ย./2565 || อ่าน : 0 ) โดย admin 0 Bytes 0 งานวิจัย/บทความทางวิชาการ


กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
142 หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทรศัพท์: 042704837 E-mail :napo.sakon63@gmail.com Facebook:องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำ