[x] ปิดหน้าต่างนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนา: โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เมนูหลัก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
เว็บลิ้งค์
ไทยตำบลดอทคอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ตาสับปะรถ App แจ้งทุจริตเลือกตั้ง ด้วยตัวเอง ( 1/พ.ค./2566 )
    
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ( 28/เม.ย./2566 )
    

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 

ประจำปี 2566 วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ.2566  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งานสงกรานต์ประจำปี 2566 ( 18/เม.ย./2566 )
    

นายวิเศษ มุงวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ร่วมกับคณะผู้บรหาร ,สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่,อบต.นาโพธิ์และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย รดน้ำดำหัว แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและเล่นสงกรานต์อย่างสุภาพ เพื่อสืบทอดรักษาวัฒนธรรมและประเภณีอันดีงามของไทยซึ่งเป็นมรดกล้ำค่าของชาติ

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ( 28/มี.ค./2566 )
    
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ( 14/มี.ค./2566 )
    
การบริการ E-Service ( 13/มี.ค./2566 )
    
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ( 7/ก.พ./2566 )
    

วัน อังคาร ที่ 31 มกราคม พ.ศ 2566  เวลา 09.30 น. นายวิเศษ มุงวงค์ษา นายก อบต.นาโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาตำบลนาโพธิ์เข้าร่วมประชุมสภาบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่  1 ปี 2566

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 2566 ( 30/ม.ค./2566 )
    

วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ นายวิเศษ มุงวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ประชุมประจำเดือนบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ขึ้นเพื่อแจ้งประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด

เทศการโส้รำลึก ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 ( 30/ม.ค./2566 )
    

วันพุทธ ที่ 25 มกราคม 2566  นายวิเศษ มุงวงษา นายก อบต.นาโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ได้ร่วมขบวนและรำแห่วัฒนธรรมแห่งวิถีชีวิตไทโส้  ในเทศการโส้รำลึก ครั้งที่ 42  ณ ลานวัฒนธรรม อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร 2566

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ( 30/ม.ค./2566 )
    
กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 -> [จำนวน 70 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
142 หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทรศัพท์: 042704837 E-mail :napo.sakon63@gmail.com Facebook:องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำ