[x] ปิดหน้าต่างนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนา: โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เมนูหลัก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
เว็บลิ้งค์
ไทยตำบลดอทคอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
หลวงตาบุญชื่น ( 11/ก.ค./2566 )
    

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนากับ       หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมประเพณีทอดกฐินสามัคคี บ้านขาไก่ หมู่ที่ ๖ ( 29/มิ.ย./2566 )
    
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 2565 ( 29/มิ.ย./2566 )
    

การสร้างวัฒนธรรม  No Gift Policy

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ( 29/มิ.ย./2566 )
    
โครงการประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ) องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ( 7/มิ.ย./2566 )
    

โครงการประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ) องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จ.สกลนคร และออกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาคเช้า บ้านขาไก่ หมู่ที่ 6 ณ วัดสามัคคีศรีดาราม ภาคบ่าย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 3 บ้านบอน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จ.สกลนคร

ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยม ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ( 6/มิ.ย./2566 )
    

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร โรงพยาบาบส่งเสริมสุขภาพบ้านบอน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยทางสังคม ราย นางสันฒนา โสภาพ หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วง ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร และรับขาเที่ยม โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชาทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑๖๒

ตาสับปะรถ App แจ้งทุจริตเลือกตั้ง ด้วยตัวเอง ( 1/พ.ค./2566 )
    
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ( 28/เม.ย./2566 )
    

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 

ประจำปี 2566 วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ.2566  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งานสงกรานต์ประจำปี 2566 ( 18/เม.ย./2566 )
    

นายวิเศษ มุงวงษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ร่วมกับคณะผู้บรหาร ,สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่,อบต.นาโพธิ์และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย รดน้ำดำหัว แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและเล่นสงกรานต์อย่างสุภาพ เพื่อสืบทอดรักษาวัฒนธรรมและประเภณีอันดีงามของไทยซึ่งเป็นมรดกล้ำค่าของชาติ

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ( 28/มี.ค./2566 )
    
กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 -> [จำนวน 76 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
142 หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทรศัพท์: 042704837 E-mail :napo.sakon63@gmail.com Facebook:องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำ