องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.naposk.go.th Mon, 21 Aug 2023 08:02:41 ข้อมูลด้าน COMPETENCY ของบุคคลากร http://www.naposk.go.th/?name=news&file=readnews&id=241 http://www.naposk.go.th/http://www.naposk.go.th/icon/news_1666061890.jpg

ระบบสารสนเทศเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่ (Competency Inventory)

1666061890
ขอเชิญชวนเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง USO Net และห้องบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง USO Wrap โดยไม่มีค่าใช้จ่าย http://www.naposk.go.th/?name=news&file=readnews&id=227 http://www.naposk.go.th/http://www.naposk.go.th/images/icon/Apps.png

ขอเชิญชวนเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง USO Net และห้องบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง USO Wrap โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

1656387607
ขอเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดป่วยรุนแรง ลดเสียชีวิต http://www.naposk.go.th/?name=news&file=readnews&id=173 http://www.naposk.go.th/http://www.naposk.go.th/icon/news_1639469285.jpg

ศบค. แนะนำการฉีดวัคซีนโควิด เข็มกระตุ้น
สำหรับการฉีดวัคซีนชนิดเดียวกันและการฉีดวัคซีนสูตรไขว้
ขอเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดป่วยรุนแรง ลดเสียชีวิต
ที่มา ศบค.
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
1639469285 ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์ http://www.naposk.go.th/?name=news&file=readnews&id=168 http://www.naposk.go.th/http://www.naposk.go.th/icon/news_1627007593.jpg

ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์

1627007593
แผ่นพับการต่อต้านคอร์รัปชั่น http://www.naposk.go.th/?name=news&file=readnews&id=167 http://www.naposk.go.th/http://www.naposk.go.th/icon/news_1626933392.jpg

ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง  หยุดคอรัปชั่นได้ ถ้าคนไทยร่วมใจกัน “ไม่จ่าย” สินบนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อแลกกับความสะดวกสบายในการติดต่อราชการ“ไม่เพิกเฉย” เมื่อพบเห็นการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ 1626933392 การรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้ง อบต.นาโพธิ์ http://www.naposk.go.th/?name=news&file=readnews&id=51 http://www.naposk.go.th/http://www.naposk.go.th/icon/news_1580270318.jpg

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.นาโพธิ์

https://drive.google 1580270318 โครงการส่งเสริม การป้องกันไข้เลือดออกขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ http://www.naposk.go.th/?name=news&file=readnews&id=45 http://www.naposk.go.th/http://www.naposk.go.th/icon/news_1561449832.jpg

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัยหาโรคไข้เลือดออก

1561449832